3D Tour De Vooruitgang

De Vooruitgang

Alkmaar

De Vooruitgang is een flat gebouwd rond 1965. De flat bestaat uit 7 lagen en heeft een 126 meter lange galerij met 16 woningen per laag. In de plint bevinden zich de bergingen en garageboxen. In de jaren 90 is de flat verduurzaamd en heeft de flat een nieuwe uitstraling gekregen met nieuwe entrees.

Naast de opgave van de verduurzaming ligt er ook een opgave om de leefbaarheid van de flat te verbeteren. De veiligheid kan beter, er is onderhoud nodig en bepaalde onderdelen in het gebouw voldoen niet meer aan het gebruik van deze tijd.

Bewonersparticipatie is een rode draad in onze projecten. “Wonen zoals jij het wilt” gaat bij ons om draagvlak en vertrouwen over de inhoud van de plannen en de mate waarin bewoners hierin kunnen meedenken. Er wordt ingegrepen in de woning en woonomgeving van mensen en dat is altijd erg ingrijpend voor bewoners. Dat vraagt om een weloverwogen aanpak, een juiste houding en heldere communicatie. Met onze ervaring snappen wij hoe belangrijk zeggenschap en participatie is voor de betrokkenen en hoe je dit goed kan vormgegeven.

Wij hebben samen met Woonwaard, Lenferink en de projectcommissie de uitgangspunten van het ontwerp bepaald. Door goed te luisteren naar wat het onderliggende probleem is en deze in kaart te brengen kunnen we met goed gerichte ingrepen de uitstraling en veiligheid verbeteren.

Zo willen we de entrees transparanter maken en de toegang naar de bergingen via de entrees mogelijk maken. Door deze ingreep ontstaat overzicht voor de bewoner en vergroten we, door het dagelijkse gebruik hiervan, de sociale controle. Ook willen wij een nieuwe entree met lift toevoegen om de verkeersstromen in en rondom de flat te verspreiden. Hierdoor ontstaat minder overlast en kunnen we de verrommeling van het straatprofiel verbeteren.

Het gebouw heeft nu een gradiënt van kleuren die van rood naar geel verlopen. De wens van de bewoners is om het gebouw een rustigere en moderne uitstraling te geven. Door een rustige basis te maken en met accenten te werken die herhaald worden op belangrijke plekken in het gebouw, maken wij een leesbaar gebouw waarin het ritme van de galerij, consoles en kozijnen meer tot zijn recht komt.

Tijdens het Ontwerpfestival hebben we de plannen gepresenteerd. De bewoners konden via VR de toekomstige plannen bekijken.

Chat openen
Heeft u een vraag?
Hallo ✋, welkom bij nga. Stel gerust een vraag.