De Omgevingswet en de belangrijke rol van de Architect!

De Omgevingswet en de belangrijke rol van de Architect!

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging zijn twee belangrijke wetgevingen die in Nederland worden geïntroduceerd om het stelsel van ruimtelijke ordening, milieuwetten en bouwkwaliteit te verbeteren. Deze wetten hebben een aanzienlijke impact op architecten en hun rol bij het realiseren van duurzame en kwalitatief hoogwaardige omgevingen. In deze blog zullen we de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging nader bekijken en de rol bespreken die architecten spelen bij het waarborgen van de kwaliteit van onze gebouwde omgeving.

Wat is de Omgevingswet?
De Omgevingswet is een ambitieuze wetgeving die tot doel heeft om alle wetten en regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving te bundelen en te vereenvoudigen. Het beoogt een integrale benadering te bieden voor ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, natuur en waterbeheer. De Omgevingswet stimuleert samenwerking, participatie en duurzaamheid, en biedt nieuwe kansen voor architecten om een belangrijke rol te spelen bij het ontwerpen van leefbare en duurzame omgevingen. Klik hier voor de blog: Wat houdt de nieuwe omgevingswet in?


Wat is de Wet kwaliteitsborging?
De Wet kwaliteitsborging is een aanvullende wetgeving die specifiek gericht is op het waarborgen van de bouwkwaliteit. Deze wet introduceert een nieuwe manier van kwaliteitsborging in de bouwsector, waarbij aannemers verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van hun werk. De Wet kwaliteitsborging legt meer nadruk op het proces van bouwen en de controle op de geleverde kwaliteit, met als doel om gebouwen veiliger en duurzamer te maken.

De rol van de architect?
De rol van een architect bij de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging omvat het vormgeven van de gebouwde omgeving in overeenstemming met de doelen van de wetgeving, het waarborgen van de kwaliteit van het bouwproces en het naleven van de regelgeving. Ze spelen een essentiële rol bij het creëren van duurzame, leefbare en hoogwaardige gebouwen en het bevorderen van de algemene kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Hieronder worden de taken en verantwoordelijkheden van een architect bij deze wetten toegelicht:

Integraal ontwerpen en kwaliteit waarborgen:
Met de Omgevingswet worden architecten gestimuleerd om integraal te denken en te ontwerpen. architecten integreren de verschillende disciplines en belangen in hun ontwerpen om zo een gebalanceerde en hoogwaardige omgeving te creëren. Tegelijkertijd biedt de Wet kwaliteitsborging de kans om de bouwkwaliteit beter te waarborgen. Door hun expertise in te zetten tijdens het ontwerpproces en actief te blijven tijdens de bouwfase, kunnen zij ervoor zorgen dat de kwaliteit van het project wordt bewaakt en voldoet aan de gestelde eisen.

Samenwerking en communicatie:
Zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging benadrukken het belang van samenwerking en communicatie tussen verschillende partijen. Architecten hebben de vaardigheden om deze samenwerking te faciliteren. De architect fungeert als bruggenbouwer tussen de opdrachtgevers, aannemers, overheden en andere belanghebbenden. Door open en transparante communicatie te bevorderen, kunnen zij ervoor zorgen dat alle betrokken partijen op één lijn zitten en streven naar hoogwaardige en duurzame resultaten.

Expertise in duurzaamheid:
Duurzaamheid is een centraal aspect binnen zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging. Architecten hebben de expertise om duurzaamheid te integreren in de ontwerpen. Zij kunnen innovatieve oplossingen bedenken op het gebied van energie-efficiëntie, gebruik van duurzame materialen en circulair bouwen. Door te streven naar duurzaamheid dragen zij bij aan een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.

Wij zijn voorbereid

Met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging begrijpen wij hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op de veranderingen die deze wetten met zich meebrengen.

Bij nga architecten hebben we ons verdiept in de eisen en doelstellingen van de Omgevingswet. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en richtlijnen. Wij hebben focus op duurzaamheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit en integreren de principes in al onze ontwerpen.

Daarnaast zijn we voorbereidt op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. We begrijpen dat deze wet meer verantwoordelijkheid en strengere kwaliteitsborgingseisen met zich meebrengt. Onze architecten hebben uitgebreide kennis van bouwvoorschriften en ervaring in het waarborgen van bouwkwaliteit. We werken nauw samen met andere professionals binnen de bouwsector om ervoor te zorgen dat onze projecten voldoen aan de geldende normen en voorschriften.

Nga architecten blijft zich voortdurend bijscholen en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zodat we altijd de best mogelijke diensten kunnen bieden aan onze opdrachtgevers.

Lees ook onze andere blogs

Architect nodig? neem contact met ons op

Chat openen
Heeft u een vraag?
Hallo ✋, welkom bij nga. Stel gerust een vraag.